Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2015

Girlwithdreams
19:30
Girlwithdreams
18:53
Play fullscreen
a gdyby tak oszukać czas

April 14 2015

15:54
6664 3330
Girlwithdreams
15:53
...książki mają duszę, duszę tych, którzy je piszą, tych, którzy je czytają i którzy o nich marzą.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamagolek22 magolek22
Girlwithdreams
15:52
Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to co, już masz w sobie.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamagolek22 magolek22
Girlwithdreams
15:51
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viamagolek22 magolek22
15:44
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viamaddaleinee maddaleinee
15:43
Girlwithdreams
15:43
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viakamykowata kamykowata
Girlwithdreams
15:33
Play fullscreen
Tak się boję o siebie, że zostanę sam, o swój psychiczny stan
Reposted bypinkroseStringMelodypersona-non-gratafuckyouandallindywidualistkaaaverybigsadCuukiereksorrisoartificialeniewypowiedzeniainvisibilitythatneverhappenedmy-whole-selfinpassingpikkumyyhiddentolabelazile1azile1azile1azile1admiracjaMalinowynalesnik

April 13 2015

Girlwithdreams
18:15
6219 91fb
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi
Girlwithdreams
17:43
3675 9ccb
Reposted fromolass olass vialissie lissie

April 07 2015

Girlwithdreams
13:45

April 06 2015

Girlwithdreams
11:08
8140 9c58
#sexy #ryangosling 💞

April 05 2015

Girlwithdreams
23:53
9106 fc1f
Reposted bynotengohambre notengohambre
Girlwithdreams
22:08
Girlwithdreams
20:06
Pamiętam, jak krzywo patrzyłeś na mnie,
nie sądziłeś, że się w tym miejscu znajdę.
Reposted fromorchis orchis viaBloodMoon BloodMoon
Girlwithdreams
19:54
Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność.
— Jan Paweł II
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viamoonamii moonamii
19:53
6081 541f 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viamaua maua
Girlwithdreams
16:13
6121 7a9a 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl